Het Zakelijke Hart

18_spanningsveld

Tekening van spanningsveld met links de ondernemer en rechts de kostwinner