Het Zakelijke Hart

Heb jij al een Marketing Manifest

Foto van 2 schriften met de titels Bucket and Fuck-it list ter illustratie van het belang van een Marketing Manifest