Het Zakelijke Hart

Unsplash_Ilze Lucero_squares

foto van metalen vierkante vakken als symbool voor kunstmatige schaartste