Het Zakelijke Hart

De ZZP’er als Zondebok in politiek Den Haag

Leestijd: 5 minuten

Zeven Negen Zondebok voorbeelden

(Citaten van Stichting ZZP-Nederland tenzij anders vermeld)

 1. Zelfstandige aftrek verlaagd. Per 1 januari 2020 wordt de zelfstandige aftrek met € 2280 verlaagd tot € 5000 per 2020 omdat ZP’ers “een deel van 3 miljard euro aan lastenverlichting voor burgers moeten betalen.” Eind 2022: in 2027 moet deze zijn teruggebracht naar € 900. (bron Ikwordzzper.nl)
 2. Verhoging AOW-perikelen. Door de verhoging van de AOW-leeftijd hebben veel zelfstandigen te kampen met een AOV-verzekeringsgat.
 3. Gemeenten helpen niet of nauwelijks bij financiële problemen. Er zijn mogelijkheden om ondernemers in financieel zwaar weer te helpen, maar de mogelijkheden hiervoor zoals het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz), zijn bij zzp’ers nauwelijks bekend. Gemeenten gaan niet goed om met de hulp die zij kunnen, en in sommige gevallen wettelijk verplicht moeten, bieden. Dit komt ook omdat de gemeente-ambtenaren de regels niet goed kennen.
 4. Eerst diep in de schulden – dan hulp.Daarnaast staat de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) niet open voor ondernemers, waardoor zij zich eerst diep in de schulden moeten steken en hun bedrijf moeten beëindigen om uiteindelijk wel via de WGS geholpen te kunnen worden. Ombudsman Van Zutphen signaleerde begin dit jaar dat zzp’ers nauwelijks worden toegelaten tot schuldhulpverlening.
 5. Verplicht pensioen komt eraan. Men zegt dat zzp’ers weinig aan pensioenopbouw doen, terwijl uit (Motivation) onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. De politiek maakt zich zorgen over de pensioenopbouw van zzp’ers en voor de koopkracht van ouderen in de toekomst. Zzp’ers willen wel pensioen opbouwen, maar dan met keuzevrijheid en vrijwillige deelname.
 6. Wet DBA perikelen. Per 1 mei 2016 is de verklaring arbeidsrelatie (var) niet meer geldig, maar is er een nieuwe wet die vooraf zekerheid moet geven over betaling van loonheffing; de wet DBA (deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze wet zorgt echter voor paniek onder vooral opdrachtgevers, omdat ze nu niet duidelijk genoeg krijgen of ze een ondernemer inhuren of dat ze iemand als schijnzelfstandige aannemen en dus later alsnog moeten opdraaien voor de werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Inmiddels heeft minister Koolmees de wet DBA bevroren; de wet is er nog wel, maar er wordt niet meer op gecontroleerd of beboet, tenzij mensen bewust de wet overtreden. De minister heeft aangegeven dat hij in 2020 met een nieuwe wet wil komen, maar de huidige plannen voor de nieuwe wet zijn voorlopig niet zoals ZZP Nederland ze graag zou zien. Wij zitten in een werkgroep om de nieuwe wet mede vorm te geven.
 7. Minimum uurtarief. Per 2010 wil de huidige Minister van Sociale Zaken een minimum ZZP uurtarief invoeren van maar liefst € 16 per uur. Daarvan moet de ZZP-er zijn verplichte AOV kunnen betalen. (via de Volkskrant)
 8. Eind 2022: het kabinet wil de FOR / oudedagsreserve afschaffen om te voorkomen dat ondernemers ‘hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen.’ (bron: Ikwordzzper.nl)
 9. Eind 2022: het kabinet is voornemens de middelingsregeling af te schaffen. Een maatregel waarmee ZZP’ers met een wisselend inkomen (te) veel betaalde belasting uit het ene jaar konden verrekenen met een jaar waarin minder verdiend werd. “Het kabinet heeft op Kamervragen aangegeven dat de 3-jaarsperiode 2022-2023-2024 de laatste is waarin middeling kan worden toegepast.” (bron: Ikwordzzper.nl)

Hou jij de politiek in de gaten?

Ik lees vooral berichten over ondernemen en duurzaamheid. In deze blog even alleen aandacht voor ondernemerschap en speciaal voor de ZZP’er.

Die dappere dodo die met de dag meer bemoeienis vanuit Den Haag op z’n dak krijgt.

Het keurslijf van Den Haag

Politiek Den Haag lijkt bezig om ZZP’ers in een keurslijf te dwingen om het onderscheid tussen zelfstandig ondernemer of werknemer kleiner te maken.

Ja. Het aantal mensen met een flexibele arbeidsrelatie groeit. In 2018 zo’n 2 miljoen. Tel daar 1,1 miljoen ZZP’ers bij op en je komt op 3 miljoen mensen die niet in vaste dienst zijn = 35% van alle werkenden.

CBS tabel met aantal flexwerkers tussen 2008 en 2013

 

CBS data over de groei in aantallen flexwerkers tussen 2003 en 2018

Veel belangrijker is de vraag:

Wie van deze 3 miljoen mensen zit onvrijwillig in een flexibele arbeidsrelatie?

Ik niet. Jij?

Ik heb gekozen voor werken als zelfstandig ondernemer.

Ik heb me bewust ingeschreven in de Kamer van Koophandel, ook al wist ik niet precies wat ondernemen in zou houden. Ook al heb ik wel eens met hartkloppingen in bed gelegen. Ook al was het spannend om een time-out te nemen toen ik mijn boek wilde schrijven.

NB. Zit je op Twitter?

Zo ja, hier een paar interessante accounts om te volgen als je meer wilt lezen over ondernemerschap en wat er nu gaande is in de politiek.

 • Pierre SpaninksZZP-expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Te vinden bij @RTLZ @BNR @Quotenet @Mgtboeknl Te boeken via @BNR en @SpeakersAcademy
 • ZiPconomyZiPconomy is een onafhankelijke kennisplatform en community met als doel eigenzinnige meningen over de flexibilisering van organisaties & de markt voor interim professionals bij elkaar te brengen. Online & offline. ZiPconomy stimuleert innovatie door kennis te delen, door mensen en ideeën bij elkaar te brengen en door het uitvoeren van onderzoek.
 • ZZPNieuwsHet geautomatiseerde nieuwsaccount van Stichting ZZP Nederland
 • PZO-ZZP van Plaform Zelfstandige OndernemersPZO zet zich in voor het duurzaam borgen van zelfstandig ondernemerschap. Dit wordt bereikt door: Een krachtige lobby | Ondersteunen van ondernemers | Bevorderen van samenwerkingen en netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau
 • Stichting ZZP NederlandZZP Nederland is de grootste organisatie voor zelfstandigen zonder personeel (zzp). Een van de speerpunten is het behartigen van de belangen van zzp’ers in ‘politiek Den Haag”. Het kan toch niet zo zijn dat vakbonden en grote werkgevers het beleid voor zelfstandigen gaan bepalen? Door een mening die gevormd wordt door de achterban van meer dan 44.000 aangesloten zelfstandigen en door het aandragen van werkbare oplossingen is ZZP Nederland een scherp, maar gewaardeerd aanspreekpunt in ‘Den Haag’.

Wat vindt jij ervan?

Een paar krantenberichten:

ZZP-beleid overheid zorgelijk.
Zo’n verplicht uurtarief – is dat een goed idee of niet? Zes vragen.

Of deze – Stop de flextrend, zegt de Commissie Borstlap die wil dat het “voordeel” verdwijnt dat ZZP’ers en flexwerkers hebben ten opzichte van werknemers

Wat kúnnen wij doen?

“Wij” als in ZZP-ers die bewust ZZP-er geworden zijn, dat willen blijven en geen behoefte hebben aan een overheid die ons van alles voorschrijft.

1. Zorgen dat we voldoende omzet draaien

Zorg voor goede uur/project of andersoortige tarieven om niet te maken te krijgen met € 16 per uur minimumtarieven. Een spannend tarief als je als kostwinner verantwoordelijk bent voor je gezin.

Rekenvoorbeeld:
52 weken, 25 vakantiedagen, 2 dagen ziek, 5 opleidingsdagen en 6 feestdagen = 8 uur per dag, 5 dagen per week = 1776 uur per jaar.

Tegen € 16 euro per uur kom je dan uit op € 18.816 bruto (!) per jaar.

Red jij het daarmee?

Tip
Reken via de Rekenkeizer uit hoeveel uur je daadwerkelijk per maand of jaar kunt werken in en aan je onderneming – en tegen jouw tarief!

2. Laat je stem horen!

Ik heb bijvoorbeeld deze petitie ondertekend.

En ik twitter en retweet belangrijke berichten over dit onderwerp. Als jij nog andere tips hebt waarmee we onze stem kunnen horen, laat weten!

3. Sluit je aan bij collectieve initiatieven

Hierbij denk ik aan ondernemersverenigingen en belangenbehartiging clubs, lokaal en landelijk. Ik ben bijvoorbeeld lid van Happy Planet Professionals voor ZP’ers die zich inzetten voor duurzaamheid, Stichting ZZP Nederland, MVO Nederland en van onze lokale ZZP-vereniging.

Hierbij denk ik óók aan broodfondsen en bijvoorbeeld Share People, of Bright Pensioen. Clubs die zich bezighouden met een tweetal belangrijke financiële aspecten van het ondernemerschap: AOV en pensioen.

Samen sta je sterker, kun je elkaar helpen, zorgen voor elkaar, elkaar business & leads doorspelen, en ook, in dialoog gaan over wat nu belangrijk is en hoe we met alle veranderingen toch lekker kunnen ZZP-en. Voor zover dat een werkwoord mag zijn 😉

En verder?

Verder heb ik zeker de wijsheid niet in pacht.

Maar weet ik wel dat de club ZZP’ers die uit zichzelf ondernemer is geworden, en die geen flexwerker of schijnzelfstandige is, het niet verdiend om aangepakt te worden omdat er minder bedrijven zijn die werknemers in dienst willen nemen.

Want – ik denk zomaar dat er iets heel anders aan de hand is. Dat onze samenleving toegroeit naar nieuwe manieren van samenwerken, nieuwe manieren van opleiden, van samenleven en dus ook van ondernemen en werken. Maar ja, wie ben ik?

Wat denk jij . . . ?

 

Deel dit artikel

Plaats een reactie

Meer lezen?

Spreek je binnenkort!

Wat leuk dat je met mij van gedachten wilt wisselen. Ik hoor graag waar je het over wilt hebben en zie er naar uit je te spreken. Hartegroet, Madeleine Boerma